Chat with us, powered by LiveChat

Tải Footage Crate trong 5 giây chất lượng gốc

FootageCrate là một thư viện video dựng phim. Trang web này cung cấp cho người dùng hàng ngàn cảnh quay chất lượng cao để sử dụng trong các dự án sáng tạo, bao gồm cả video stock, hiệu ứng đặc biệt, hiệu ứng khói lửa, motion VFX chuyên dành cho dựng phim

Tại pic1s , bạn chỉ cần copy link video trên footagecrate vào ô trống bên dưới sau đó bấm nút Tiến hành download là bạn sẽ lấy được file gốc trong 5 giây

Pic1s hỗ trợ mua acc footagecrate , tải footagecrate, get footagecrate , getlink footagecrate, thư viện kỹ xảo vfx

TRỞ LẠI

TẢI ẢNH HÀNG LOẠT
CHÚ Ý Hình ảnh thiết kế chia sẻ cho mục đích cá nhân, không dùng ảnh Shutter để làm hình ảnh cho doanh nghiệp. Nếu cần bạn hãy tìm ảnh tương tự trên Freepik hoặc Adobe Stock ... để sử dụng.


# Ảnh ID Ảnh Trạng thái Số xu Thông tin